Home Chemikálie
Hydroxid draselný PDF Tisk Email

Hydroxid Draselný ( KOH ), Potassium Hydroxide, Kaliumhydroxid

28152010

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vlastnosti

Jinak zvaný také jako žíravý draslík, louh draselný či draselný hydrát. Dříve causticus(leptavý kamínek)

Je to silně zásaditá sloučenina.

E-kód: E525

Čistý hydroxid draselný je světlý, silně navlhavý, má pevné krystaly mající hustotu něco kolem 2,04k/cm3, dobře se rozpouští ve vodě ( 1g KOH se rozpustí v 0,5g vody) a slabších alkoholech (methanol, ethanol, butanol) a také v ostatních polárních rozpouštědlech.

Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, produkující značné množství tepla, vedoucí ke zvyšování teploty roztoku, někdy až na 100°C.  Koncentrované vodní roztoky jsou nazývány draselné louhy. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty, a sice monohydrát KOH- H2O, dihydrát KOH-2H2O a tetrahydrát KOH-4H2O, který je používán, jako velmi intenzivní vysušovalo, např. pro sušení kapalných aminoxidů nebo jejich roztoků v nedůležitých, nepolárních rozpouštědlech (podobných jako uhlovodíky). Je to důležitá sloučenina, tvořící silně zásadité roztoky ve vodě a ostatních polárních rozpouštědlech, schopné zneutralizovat mnoho kyselin a rozložit některé anorganické látky na organický materiál (např. rozpuštění a hydrolýza skleněných střepů v koncentrovaném roztoku KOH). Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k vyrábění hodně průmyslového zboží a produktů, například většina draselných solí, to jsou také významné labratorní chemikálie a reagenti, znovu používáni pro přípravu draselných solí, k neutralizování kyselin, dále jako základní měřítko v analytice a hodně dalších použitích. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na všechnu organiku, včetně živých vláken; musí se proto dbát opatrnosti, když manipulujeme s jeho substancemi nebo roztoky. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech.

 

Použití

Hydroxid draselný se používá  jako elektrolyt do Galvanických článků (zvláště do kvalitnějších baterií).

Slouží jako surovina  pro výrobu draselného mýdla. Používá se při výrobě čokolády a kakaa, při výrobě slazených nápojů, při výrobě textilu, v zemědělství při upravování pH kyselých zemin.

Skladování a transport

Skladuje se v uzavřených obalech, chráněných před přímým vlivem počasí.

Dodává se v železničních cisternách producenta, nebo ve schválených obalech kupujícího.