Home Chemikálie
Kyselina chlorovodíková PDF Tisk Email

 

hcl-iiKyselina chlorovodíková (HCl), Hydrochlorid Acid, Kwas Chlorowodorowy Chlorwasserstoffsaure
2806 10 00

 ........................................................................................................................................................

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná a latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z nejdéle známých a využívaných. Jde o vodný roztok plynného chlorovodíku.

Vlastnosti:

Chlorovodík je štiplavý jedovatý plyn. V laboratoři se připravuje reakcí kyseliny sírové s chloridem sodným.

V průmyslu se vyrábí buď reakcí chloru s vodíkem, nebo chlorací uhlovodíků. Vodný roztok chlorovodíku se nazývá kyselinou chlorovodíkovou.
Plynný chlorovodík je bezbarvý, silně dráždivý plyn leptající sliznice, pokožku a způsobuje slzení.
Vodný roztok leptá - žíravina.
Kyselina chlorovodíková technická je nažloutlá, transparentní tekutina, která je dobře rozpustná ve vodě.

Použití: 

Technická HCl se užívá v anorganické chemii, v energetice, v hutnickém, textilním, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Využívá se jí při výrobě organických barvidel a plastů. V širokém měřítku se také používá při povrchové úpravě kovových materiálů.

Potravinářská HCl se používá v potravinářském, farmaceutickém, metalurgickém průmyslu a v energetice. Je jí také možno využít při různých syntézách v chemickém průmyslu, zvláště je-li vyžadována velmi vysoká čistota.

Transport, skladování:
HCl je možno převážet pouze v železničních cisternách, autocisternách a kontejnerech s vnitřní částí odolnou proti kyselině chlorovodíkové.

Převoz HCl podléhá převozu nebezpečných látek RID/ADR.